Od 2001 roku niedziela bezpośrednio poprzedzająca 16 października jest w polskim Kościele przeżywana jako Dzień Papieski. Pomysłodawcą tego dnia jest powołana w 1999 r. przez Konferencję Episkopatu Polski Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia".
Obchody organizowane są w kilku wymiarach. Jednym z nich

...
  1. Dzisiejsza niedziela jest Dniem Papieskim. Modlimy się za pośrednictwem świętego Jana Pawła II, w naszych intencjach a także w intencji papieża Franciszka. Dziś również naszymi ofiarami, jakie składać będziemy do puszek przy wyjściu z kościoła wspierać będziemy zdolnych gimnazjalistów z ubogich
...

Poniedziałek
godz. 18:00 + Za parafian

Wtorek
godz. 17:30 + Wanda Wagner
godz. 18:00 + Janina Trześniewska

LIST EPISKOPATU POLSKI ZAPOWIADAJĄCY XIV DZIEŃ PAPIESKI
(12 PAŹDZIERNIKA 2014 R.)
„JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE!"

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
Pismo św. często przywołuje obraz winnicy. Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli rozpoczyna się od przypomnienia tekstu z Księgi proroka Izajasza:

...
  1. Dziś po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i procesja.
  2. Po Mszy św. o godz. 10: 30 – spotkanie dla rodziców i dzieci przystępujących w tym roku do I Komunii Świętej.

Poniedziałek
godz. 17:30 O Boże Błogosławieństwo dla Nowożeńców Tomasz i Katarzyna Prokop
godz. 18:00 + Tadeusz Barciński

Wtorek
godz. 17:30 + Marek Jankowski
godz. 18:00 + Włodzimierz Głowacki

Przypomnijmy dzisiaj człowieka, o którym Ojciec św. Jan Paweł II powiedział, iż "dzięki łasce Bożej stał się geniuszem miłosierdzia. Był człowiekiem czynu i modlitwy, organizacji i wyobraźni, stanowczości i pokory. Należy do przeszłości, a równocześnie jest człowiekiem czasów dzisiejszych". Tym

...
  1. Od środy rozpoczynamy nabożeństwo różańcowe. Różaniec w naszym kościele będziemy odmawiać w dni powszednie o godzinie 17: 00, zaś w niedziele o godzinie 17:30. Serdecznie zapraszam do udziału w tym pięknym nabożeństwie. Tych zaś, którzy nie będą mogli przybyć na różaniec do kościoła, zachęcam, aby
...

Poniedziałek
godz. 17:30 + Grzegorz Kucharski
godz. 18:00 + Wanda Marciniak

wtorek
godz. 17:30 + Marek, Mieczysław, Edward i Janina Głowaccy
godz. 18:00 + Kamil Dębski

To w związku z dobrocią gospodarza robotnicy zaczynają szemrać, bo czują się pokrzywdzeni. Bierze w nich górę poczucie niesprawiedliwości z racji nieadekwatnej zapłaty. I nasze myślenie w wielu sprawach ma takie cechy. Jest szemraniem wobec Boga, wprost lub w ukryciu. Jezus w usta gospodarza

...