Poniedziałek
godz. 17:30 + Antoni Edward Jaworski
godz. 18:00 + Jerzy Kabaciński

Wtorek
godz. 17:30 + Mirosław Adamczyk
godz. 18:00 + Jadwiga Adamiak