Poniedziałek
godz. 18:00 + ks. Jerzy Bieńkowski

Wtorek
godz. 09:00 + Zbigniew Królikowski w rocz. śm.
godz. 18:00 + W intencji ojczyzny

2 listopada wspominamy tych, którzy po śmierci dostąpili zbawienia, ale przebywają jeszcze w czyśćcu. Z punktu widzenia ostatecznego wyboru za Bogiem lub przeciw Bogu człowiek stoi w obliczu alternatywy: albo będzie żył z Panem w szczęśliwości wiecznej, albo pozostanie z dala od Jego obecności.

...
  1. Bóg zapłać p. Witoldowi Głowackiemu za ofiarę na utrzymanie cmentarza, państwu Sosnowskim z Ostrzykowizny za chryzantemy do kościoła i p. Annie Dudziej za dekorację naszego kościoła, Panu Dariuszowi Klonowskiemu za przygotowamie śmietnika do wywozu smieci. Serdeczne podziękowanie składamy też panom
...

Poniedziałek
godz. 17:30 + Zbigniew Kuzke
godz. 18:00 + Tadeusz Rejchel

Wtorek
godz. 17:30 + Józef i Helena Biegalscy
godz. 18:00 + Arkadiusz Finokiet

W ciągu roku są dwa dni, szczególnie ważne dla każdej świątyni: dzień jej patrona i rocznica jej poświęcenia. Pierwszy z nich jest odpowiednikiem naszych imienin - w tym dniu w kościele obchodzona jest uroczystość odpustowa (często przenoszona - ze względu na możliwość uczestnictwa większej liczby

...
  1. W sobotę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. U nas Msze św. Będą odprawiane w kościele o godz. 9:00 i na cmentarzu o godz. 11:30. Po Mszy św. procesja, podczas której modlić się będziemy za wszystkich zmarłych pochowanych na tym cmentarzu. O godz. 20:00 na cmentarzu odmówimy różaniec. W
...

Poniedziałek
godz. 17:30 + Stanisław Marek Orzechowski
godz. 18:00 + Damazy Laren

Wtorek
godz. 17:30 + Tadeusz Łukaszewski
godz. 18:00 + Krzysztof Głowacki (1 rocz. śm.)

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY
19 PAŹDZIERNIKA 2014

Drodzy Bracia i Siostry!

Dziś jeszcze bardzo dużo ludzi na świecie nie zna Jezusa Chrystusa. Dlatego misja „ad gentes" pozostaje sprawą bardzo pilną. Do uczestniczenia w niej powołani są wszyscy należący do Kościoła,

...
  1. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary złożone na cele misyjne.
  2. W ubiegłym tygodniu na cele inwestycyjne zebraliśmy 1645 złotych. Bóg zapłać.

Poniedziałek
godz. 17:30 + Stanisław Zofieński
godz. 18:00 + Benedykt Kołodziejczak

Wtorek
godz. 17:30 - za Emilię i Krzysztofa Jędrzejewskich m-c po ślubie
godz. 18:00 + Stefan Deręgowski