Poniedziałek
godz. 17:00 + Stanisław Marek Orzechowski
godz. 18:00 + Józef Zbonikowski

Wtorek
godz. 17:00 + Damazy Laren
godz. 18:00 + Jan Żukowski

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI
NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 2014

Bądźcie apostołami miłosierdzia

1. Dar kanonizacji i zadanie apostolskie
Wyniesienie do chwały świętych bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II jest darem Bożego Miłosierdzia dla Kościoła i całego świata. Jest to dar zobowiązujący, na który

...
  1. W dniu dzisiejszym w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, Ojciec Święty Franciszek włączył do grona świętych Jana Pawła II i Jana XXIII. Starajmy się jak najczęściej kierować nasze modlitwy do nowych świętych, oraz w naszym życiu ich naśladować. Bóg zapłać również za ofiary, którymi wsparliśmy dziś
...

Poniedziałek
godz. 18:00 + Wiesława Janina Choroś

Wtorek
godz. 17:00 + Stanisława Matysiak
godz. 18:00 + Jadwiga Rosiak

Patrząc na wspominane dzisiaj wydarzenia, trzeba przyznać, że apostołowie otrzymali ogromną łaskę ujrzenia „leżących płócien i chusty" (J 20), które pozwoliły św. Janowi zanotować, że ów drugi uczeń „ujrzał i uwierzył" (J 20). Czy jednak współczesny człowiek skazany jest tylko na świadectwo

...
  1. Bóg zapłać wszystkim, którzy pracowali przy dekoracji Grobu Pańskiego i miejsca adoracji. Serdeczne podziękowanie składam też mieszkańcom Gałach nad Wisłą za ofiary na kwiaty Strażakom, grupie rekonstrukcyjnej, uczennicom liceum policyjnego w Czerwińsku za ich czuwanie przy Grobie Pańskim,
...

Poniedziałek
godz. 09:00 + Stefan Zakrzewski (13 rocz.)
godz. 10:30 + Wiesław Ambroziak
godz. 12:00 + r-na Olszewskich i Nowaków
godz. 18:00 + Dantis

Wtorek
godz. 17:00 + Jadwiga Piskorska
godz. 18:00 + Wanda Wagner

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według św. Mateusza
Jezus przed Piłatem
E. Jezusa stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie:
I. Czy Ty jesteś królem żydowskim?
E. Jezus odpowiedział:
+ Tak, Ja nim jestem.
E. A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy

...
  1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Nabożeństwa Wielkiego Tygodnia to jest czwartek, piątek i sobota odprawiane będą o godz. 18: 00, i tak
    Wielki Czwartek o godz. 18: 00 Msza św. a po niej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do miejsca adoracji.
    Wielki Piątek od godz. 10:00 adoracja
...

Poniedziałek
godz. 17:00 + Za parafian
godz. 18:00 + Sabina Fabek

Wtorek
godz. 17:00 + Kamil Dębski
godz. 18:00 + Józef Zbonikowski