Patrząc na wspominane dzisiaj wydarzenia, trzeba przyznać, że apostołowie otrzymali ogromną łaskę ujrzenia „leżących płócien i chusty" (J 20), które pozwoliły św. Janowi zanotować, że ów drugi uczeń „ujrzał i uwierzył" (J 20). Czy jednak współczesny człowiek skazany jest tylko na świadectwo

...
  1. Bóg zapłać wszystkim, którzy pracowali przy dekoracji Grobu Pańskiego i miejsca adoracji. Serdeczne podziękowanie składam też mieszkańcom Gałach nad Wisłą za ofiary na kwiaty Strażakom, grupie rekonstrukcyjnej, uczennicom liceum policyjnego w Czerwińsku za ich czuwanie przy Grobie Pańskim,
...

Poniedziałek
godz. 09:00 + Stefan Zakrzewski (13 rocz.)
godz. 10:30 + Wiesław Ambroziak
godz. 12:00 + r-na Olszewskich i Nowaków
godz. 18:00 + Dantis

Wtorek
godz. 17:00 + Jadwiga Piskorska
godz. 18:00 + Wanda Wagner

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według św. Mateusza
Jezus przed Piłatem
E. Jezusa stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie:
I. Czy Ty jesteś królem żydowskim?
E. Jezus odpowiedział:
+ Tak, Ja nim jestem.
E. A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy

...
  1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Nabożeństwa Wielkiego Tygodnia to jest czwartek, piątek i sobota odprawiane będą o godz. 18: 00, i tak
    Wielki Czwartek o godz. 18: 00 Msza św. a po niej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do miejsca adoracji.
    Wielki Piątek od godz. 10:00 adoracja
...

Poniedziałek
godz. 17:00 + Za parafian
godz. 18:00 + Sabina Fabek

Wtorek
godz. 17:00 + Kamil Dębski
godz. 18:00 + Józef Zbonikowski

Zaproszenie Biskupa Płockiego
na Niedzielę Palmową 2014 r.

Drodzy Młodzi Przyjaciele!
     W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia, rozpoczniemy czas bezpośredniego przygotowania do przeżycia najważniejszej tajemnicy chrześcijaństwa – męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Tego dnia będziemy również obchodzili 29.

...
  1. Od dziś rozpoczęliśmy nasze rekolekcje parafialne. Program rekolekcji jest wywieszony przed kościołem i znajduje się na naszej stronie internetowej (parafiazakroczym.pl) Rekolekcje prowadzi ks. Leszek Błaszczak. Program ten jest następujący. Dziś Msze św. odprawiane są tak, jak w każdą niedzielę, zaś w
...

Poniedziałek
godz. 09:00 + ks. Jerzy Bieńkowski(int. mieszk. Pieczoług i Odpadek)
godz. 10:15 + Barbara Kuchar
godz. 12:00 + Waldemar Bisialski
godz. 18:00 + Lucyna, Piotr, Paweł Łoginow

Wtorek
godz. 09:00 + Stanisława Stalczewska
godz. 10:15 + ks. Jerzy Bieńkowski (Dyrekcja i pracownicy szkoły

...

     Przeżywamy czas Wielkiego Postu, czas nawracania się. Może ktoś zapytać, czy potrzebne jest nam nawrócenie. Przecież wierzę w Boga, od czasu do czasu pojawię się w kościele, czasem się przeżegnam, nikogo nie zabiłem, nie okradłem to po co mam się nawracać?