Przeżywamy dziś niedzielę Dobrego Pasterza. Może by więc warto by było siebie zapytać jak traktujemy Boga. Czy jest on dla nas Tym, który się o nas troszczy, a jeśli stawia wymagania to tylko dla naszego dobra, czy tez uważamy go za „pastucha", który utrudnia nam swoimi nakazami i zakazami życie. Ile to

...
  1. Dzisiejszą „Niedzielą Dobrego Pasterza" rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. O powołania te modlić się będziemy podczas nabożeństwa majowych, prosimy również o modlitwę w tej intencji w naszych domach.
  2. We wtorek o godz. 18 będzie nabożeństwo Fatimskie. O poprowadzenie różańca
...

Poniedziałek
godz. 17:00 + Za parafian
godz. 18:00 + Sabina Fabek

Wtorek
godz. 17:00 + Stanisława Gaczkowska
godz. 18:00 + Tadeusz Skowroński

"Pan rzeczywiście zmartwychwstał". Przyłączył się do uczniów idących do Emaus, którzy poznali Go po łamaniu chleba. Chrystus zmartwychwstały przyłącza się także do nas, zwłaszcza w czasie każdej Eucharystii, aby nas pouczyć swoim słowem i posilić chlebem mocnych, który jest zadatkiem uczty

...
  1. Dzisiejsza niedziela jest niedzielą adoracyjną. Po sumie będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo majowe i procesja. Dziś nie będzie już nabożeństwa majowego przed Mszą św. o godz. 18:00.
  2. W minioną niedzielę byłem na kanonizacji Jana Pawła II w Rzymie, skąd przywiozłem dla naszej
...

Poniedziałek
godz. 17:00 + Stanisław Marek Orzechowski
godz. 18:00 + Józef Zbonikowski

Wtorek
godz. 17:00 + Damazy Laren
godz. 18:00 + Jan Żukowski

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI
NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 2014

Bądźcie apostołami miłosierdzia

1. Dar kanonizacji i zadanie apostolskie
Wyniesienie do chwały świętych bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II jest darem Bożego Miłosierdzia dla Kościoła i całego świata. Jest to dar zobowiązujący, na który

...
  1. W dniu dzisiejszym w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, Ojciec Święty Franciszek włączył do grona świętych Jana Pawła II i Jana XXIII. Starajmy się jak najczęściej kierować nasze modlitwy do nowych świętych, oraz w naszym życiu ich naśladować. Bóg zapłać również za ofiary, którymi wsparliśmy dziś
...

Poniedziałek
godz. 18:00 + Wiesława Janina Choroś

Wtorek
godz. 17:00 + Stanisława Matysiak
godz. 18:00 + Jadwiga Rosiak

Patrząc na wspominane dzisiaj wydarzenia, trzeba przyznać, że apostołowie otrzymali ogromną łaskę ujrzenia „leżących płócien i chusty" (J 20), które pozwoliły św. Janowi zanotować, że ów drugi uczeń „ujrzał i uwierzył" (J 20). Czy jednak współczesny człowiek skazany jest tylko na świadectwo

...