Jezus, w synagodze w rodzinnym Nazarecie, stara się przypomieć ludziom z narodu wybranego swoje prawdziwe posłannictwo: „Duch Pański spoczywa na Mnie, posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę”. Niestety, te słowa stają się powodem do odrzucenia, ponieważ Jego ziomkowie nie zrozumieli misji,

...
  1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Na sumie, wystawienie Najświętszego Sakramentu, Adoracja i procesja.
  2. Jeszcze raz przypominamy wszystkim dzieciom i rodzicom o tym, że wakacje nie zwalniają nikogo z niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.

Poniedziałek
godz. 18:00 + Janusz Piotrowski
Wtorek
godz. 18:00 + Julian Pietrzak w 10 rocz. śm.

Prawda o naszej dobroci potrafi być przed nami ukryta, tak jak żar ogniska potrafi się ukryć przed przychodzącym człowiekiem. Nie widzi światła, nie czuje ciepła, widzi popiół. Ale jeśli jest mądry, ma doświadczenie, to podchodzi blisko, pochyla się, odgarnia popiół i delikatnie dmucha. I taki

...
  1. W piątek dzieci i młodzież zakończyli rok szkolny. Życzymy im i ich nauczycielom dobrego i bezpiecznego wypoczynku, jednocześnie przypominamy o tym, że wakacje nie zwalniają nikogo z obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.
  2. Jutro uroczystość Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. będą
...

Poniedziałek
godz. 17:30 + Feliks Wronka
godz. 18:00 + Lucyna, Jan Janusz i Bogdan Tomaszewscy, Zbigniew Inglot, Marzanna Kordalska, r-na Głowackich i Tomaszewskich
Wtorek
godz. 17:30 + Za parafian
godz. 18:00 + Ryszard Paradziński w 15 rocz. śm.

Apostołowie, doświadczeni rybacy, w obliczu zagrożenia ze strony wichru i wysokiej fali myśleli o swoim ocaleniu. Mieli blisko Jezusa, który spał w tonącej łodzi zmęczony całodzienną pracą. Bezradni, doszli do wniosku, że należy Go obudzić, i to w trosce nie o Jego życie, lecz o swoje. On dla nich w

...
  1. Wczoraj w Pułtusku przywitaliśmy Matkę Bożą w cudownym obrazie Jasnogórskim. Pośród witających z naszej parafii byli: ks. Proboszcz, ks. Prefekt, p. Katechetka, p. Organista oraz dzieci i młodzież. Złożyliśmy również na ręce ks. Biskupa zaproszenie do nawiedzenia naszej parafii przez ten obraz. Jako
...

Poniedziałek
godz. 17:30 + Regina i Sławomir Palmowscy
godz. 18:00 – o błog. Boże dla Marcina w 40 rocz. urodzin

Wtorek
godz. 17:30 + Wanda Bielińska
godz. 18:00 + Henryka Serwatka, Anna Jaśkowska

Królestwo Boże jest dziełem samego Boga. Przyszło w sposób niedostrzegalny. Tak jak nikt nie potrafi dostrzec jak kiełkuje, wzrasta i owoc przynosi ziarno rzucone w ziemię, tak nikt nie może dostrzec pierwszych początków Królestwa. Prorocy w Starym Testamencie zapowiadali to Królestwo i ukazywali je w

...