Uczestnicząc dzisiaj we Mszy świętej uwielbiamy najgłębszą tajemnicę Bożego życia, Boga w Trzech Osobach: Ojca, który nas stworzył i odkupił przez swojego Syna, a uświeca przez Ducha Świętego. Udział w Ofierze Eucharystycznej umacnia naszą wiarę w w wiekuistą i Świętą Trójcę oraz Jej nierozdzielną jedność.

ks. Piotr