1. Bóg zapłać wszystkim, którzy pracowali przy dekoracji Grobu Pańskiego i miejsca adoracji. Serdeczne podziękowanie składam też mieszkańcom Gałach nad Wisłą za ofiary na kwiaty Strażakom, grupie rekonstrukcyjnej, uczennicom liceum policyjnego w Czerwińsku za ich czuwanie przy Grobie Pańskim, Asyście, Ministrantom, Kantorkom, Lektorkom i Lektorom, dziewczynkom sypiącym kwiatami, za ich posługę podczas nabożeństw oraz tym wszystkim, którzy czynnie uczestniczyli w adoracji i na nabożeństwach Triduum Paschalnego.
  2. Ofiary z jutrzejszego dnia już tradycyjnie przekazujemy na Wyższe Uczelnie katolickie.
  3. W najbliższa niedzielę, która jest niedzielą Miłosierdzia Bożego odbędzie się w Rzymie kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII. Postarajmy się ten dzień przeżyć w sposób szczególny, dziękując świętemu Janowi Pawłowi II za Jego świadectwo życia, kierowane do nas słowo i modlitwę. Najlepszym wyrazem naszego dziękczynienia będzie udział w niedzielnej Mszy świętej. Ofiary jakie zbierać będziemy w niedzielę Bożego Miłosierdzia przekażemy na pomoc dla najbardziej potrzebujących.
  4. Jutro msze św. odprawiane będą jak w każdą Niedzielę.
  5.  ŻYCZENIE WIELKANOCNE BISKUPA PŁOCKIEGO DLA DO DIECEZJAN „Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu" (J 20,1) Radosnego świętowania Paschy Chrystusa oraz daru odnowy w Zmartwychwstałym Panu. On jest źródłem naszej nadziei. Niech nie zabraknie nam Jego pomocy, by wypełnić misję, jaką nam powierzył. Wasz biskup Piotr.