Poniedziałek
godz. 09:00 + ks. Jerzy Bieńkowski(int. mieszk. Pieczoług i Odpadek)
godz. 10:15 + Barbara Kuchar
godz. 12:00 + Waldemar Bisialski
godz. 18:00 + Lucyna, Piotr, Paweł Łoginow

Wtorek
godz. 09:00 + Stanisława Stalczewska
godz. 10:15 + ks. Jerzy Bieńkowski (Dyrekcja i pracownicy szkoły podstawowej w Zakroczymiu)
godz. 12:00 + Dantis
godz. 18:00 + Marlena Jerzewska


Środa
godz. 17:00 + Sabina Fabek
godz. 18:00 + Anna Maria Durka
Czwartek
godz. 17:00 + Edward Juchow
godz. 18:00 + Adela Brylińska
Piątek
godz. 17:00 + Dantis
godz. 18:00 + Józef i Jacek Wronka
Sobota
godz. 17:00 + Helena i Aleksander Dawidczyk
godz. 18:00 + Damian Maciejko

Niedziela
godz. 09:00 + Stanisława i Jan Suchoccy i ich r-ce
godz. 10:30 + Genowefa i Alfons Budniccy
godz. 12:00 + Dorotka Filepowicz, Barbara i Eugeniusz Ziółkowscy
godz. 18:00 + Franciszka, Izabela i Józef Wiśniewscy