Poniedziałek
godz. 17:30 + Paweł Domżała (pp )
godz. 18:00 + Ewa Skibińska z okazji urodzin

Wtorek
godz. 17:30 + Sławomir Piotrowski (pp)
godz. 18:00 + Teresa Mroczkowska (pp)

Środa
godz. 17:30 + Jolanta Wojnarowska (pp)
godz. 18:00 + Wiesław Sekutowicz (pp)

Czwartek
godz. 17:30 + Ryszard Badeński (pp)
godz. 18:00 + Tadeusz Matczak (pp)

Piątek
godz. 17:30 + Bożena Szymborska (pp)
godz. 18:00 + Urszula Glabisz (pp)

Sobota
godz. 17:30 + Małgorzata Wojtkiewicz (pp)
godz. 18:00 + Sofia Nazar (pp -ostatnia)

Niedziela
godz. 09:00 + Bożena i Andrzej Pierścieniak, Maria, Czesław i Sławomir Budek
godz. 10:30 + r-ce Fajkowscy i r-ce Orgielewscy
godz. 12:00 + Franciszka, Jan, Marian Żuławnik
godz. 18:00 + Zygmunt (3 rocz.) Włodzimierz i r-ce Góreccy