Niedziela
godz. 09:00 + Stefan (30 rocz.). Urszula i Marianna Jaworscy
godz. 10:30 + Ewa Skibińska z okazji imienin
godz. 24:00 – Pasterka – za parafian