Poniedziałek
godz. 18:00 + Teresa Rudnicka (pp - ostatnia)

Wtorek
godz. 09:00 + Dariusz Salamonowicz (pp)
godz. 10:30 + Jan Kluczyński
godz. 12:00 + Marianna i Gabriel Kozłowscy
godz. 18:00 + Marian Ponto (pp)

Środa
godz. 18:00 + Emil Kostecki (pp)

Czwartek
godz. 18:00 + Teresa Mroczkowska (pp)

Piątek
godz. 18:00 + Andrzej Pietrzak w rocz. śm

Sobota
godz. 18:00 + Wiesław Nagiel (pp)

Niedziela
godz. 09:00 + Andrzej Kraśniewski (pp)
godz. 10:30 + Lesław Szymański (pp)
godz. 12:00 + Kazimierz (11 rocz.) i Aniela Kocik, Ryszard Biliński
godz. 18:00 + Honorata Mika (pp)