Poniedziałek
godz. 17:30 – o błog. Boże dla Sylwii i Wojciecha
godz. 18:00 + Lucyna Pomorska

Wtorek
godz. 17:30 – o błog. Boże dla Katarzyny i Damiana
godz. 18:00 + Zygmunt Górecki

Środa
godz. 17:30 – o błog. Boże dla Agnieszki i Emila
godz. 18:00 + Władysława i Konstanty Stawiccy i ich dzieci

Czwartek
godz. 17:30 + Grażyna Damięcka
godz. 18:00 + Adrian Olszewski

Piątek
godz. 17:00 – ślub
godz. 18:00 + Henryk Piguła w 12 rocz. śm.

Sobota
godz. 17:30 + Barbara Żołądek
godz. 18:00 + Elżbieta Jatczak w 1 rocz. śm., Irena i Kazimierz Jatczakowie

Niedziela
godz. 09:00 + Marian (27 rocz.) Janina i Bogdan Pierścieniak, Władysław Górski
godz. 10:30 – o błog. Boże dla Klaudii i Mateusza
godz. 12:00 + Irena Kostecka w 2 rocz. śm.
Godz. 18:00 – za parafian